OBAVJEŠTENJE POSJETILACA I KUPACA INTERNET PRODAVNICE O USLOVIMA OBRADE, AŽURIRANJA I BRISANJA LIČNIH PODATAKA

U skladu sa članom 20 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Novi Volvox DOO Podgorica, sa sjedištem na adresi: Ul. Vojislavljevića br. 91 (u daljem tekstu: Novi Volvox), obavještava posjetioce internet prodavnice i svoje kupce o uslovima obrade, ažuriranja i brisanja njihovih ličnih podataka (u daljem tekstu: Uslovi privatnosti).

Novi Volvox kao rukovalac zbirke ličnih podataka postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sprovodi potrebne tehničke, kadrovske i organizacione mjere zaštite Vaših ličnih podataka, radi zaštite od njihovog gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja, kao i od zloupotrebe. Vaši lični podaci prikupljeni putem internet prodavnice se skladište na serverima naših pouzdanih provajdera koji se nalaze u EU i pristup istim je omogućen isključivo Novom Volvox-u.

 

Internet prodavnicu možete koristiti uz registraciju korisničkog naloga i bez registracije korisničkog naloga.

 

Vaši lični podaci (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja i poštanski broj, lozinka) potrebni su nam prilikom realizacije Vaše narudžbine sa ili bez registracije Vašeg korisničkog naloga, prilikom slanja Vaših upita, prilikom slanja Vaših jednostranih raskida ugovora i prigovora. Ukoliko ste odabrali kao opciju plaćanje platnom karticom podaci o vrsti platne kartice, njen broj, kod za autorizaciju i period do kada je validna, nisu vidljivi Novom Volvox-u, niti se prikupljaju, obrađuju ili čuvaju od strane Novog Volvoxa. Novi Volvox putem svoje web stranice samo omogućava preusmjeravanje  korisnika na web stranice Internet Payment Gateway-a gdje se obavlja proces plaćanja usluge. Novi Volvox ne obrađuje posebne kategorije ličnih podataka.

 

Svrha obrade ličnih podataka: Vaši lični podaci se obrađuju radi mogućnosti davanja odgovora na Vaše upite ili zahtjeve, izvršenja ugovora o prodaji po primljenoj narudžbi, naplate kupljene robe, obrađivanja Vašeg jednostranog raskida ugovora ili prigovora povodom sprovedenog ugovora o prodaji, kao i u svrhe direktnog marketinga ukoliko se niste usprotivili obradi Vaših podataka u tu svrhu.  

 

Pravni osnovi prikupljanja i obrade ličnih podataka:  

 

Korisnici ličnih podataka: Dostavljačka služba angažovana za isporuku poručene robe (kojoj će se dati lični podaci neophodni za isporuku poručene robe) kao i drugi korisnici koji u skladu sa članom 17 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imaju pravni osnov za dobijanje ličnih podatka. Novi Volvox neće dijeliti Vaše lične podatke sa trećim licima, osim u navedenim slučajevima.

 

Dobrovoljnost davanja podataka: Kupovinu putem internet prodavnice vršite po sopstvenom izboru, pa je davanje Vaših ličnih podataka dobrovoljno. Ukoliko u određena polja unesete Vaše lične podatke, podrazumijevaće se da ste saglasni sa njihovom obradom. Bez unošenja Vaših ličnih podataka nismo u mogućnosti da realizujemo Vašu kupovinu putem internet prodavnice.

 

Pravo na pristup, ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podatakaImate pravo zatražiti i ostvariti pristup svojim ličnim podacima koji se obrađuju slanjem e-mail poruke na: [email protected] što je Novi Volvox dužan učiniti ukoliko je e-mail poruka poslata sa Vaše e-mail adrese.

 

Imate pravo zatražiti ispravku ili dopunu Vaših podataka koji su netačni ili nepotpuni, što možete učiniti samostalno ispravkom ili dopunom podataka koje ste unijeli pristupom na odgovarajuće mjesto u okviru internet prodavnice ili slanjem e-mail poruke na: [email protected] u kom slučaju je Novi Volvox dužan izvršiti ispravku ili dopunu podataka ukoliko je e-mail poruka poslata sa Vaše e-mail adrese.

 

Imate pravo zatražiti brisanje prikupljenih podataka slanjem e-mail poruke na e-mail adresu: [email protected], što je Novi Volvox dužan učiniti ukoliko je e-mail poruka poslata sa Vaše e-mail adrese.

 

Poruke koje se šalju u svrhu direktnog marketinga: Ukoliko u bilo kojem trenutku nakon registracije, želite otkazati primanje notifikacija, e-mail poruka i sl. poslatih u svrhe direktnog marketinga, to takođe možete učiniti  slanjem e-mail poruke na e-mail adresu [email protected]

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti: Lični podaci čuvaju se do ispunjenja svrhe zbog koje su prikupljeni.

 

Zahtjev za zaštitu prava/prigovorUkoliko smatrate da su Vam povrijeđena prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti možete podnijeti zahtjev za zaštitu prava nadležnom organu. Ukoliko smatrate da imate osnov za podnošenje prigovora isti možete podnijeti slanjem e-mail poruke na e-mail adresu: [email protected] .

 

Sva pitanja u vezi sa povjerljivošću podataka možete takođe poslati na e-mail adresu: [email protected] .

 

Ovi Uslovi privatnosti su stupili na snagu danom aktiviranja internet prodavnice. Novi Volvox zadržava pravo njihove izmjene u svakom trenutku, bez prethodne najave. Izmijenjeni Uslovi privatnosti primjenjuju se danom objave na internet prodavnici.

 

 

NOVI VOLVOX

 

 

Developed by: ProStudio.me