Uslovi korišćenja sajta

Dobrodošli! Hvala Vam što ste posjetili www.volvox.me, zvanični internet sajt kompanije „Novi Volvox“.

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta www.volvox.me (u daljem tekstu: internet sajt) podliježe ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

Svi podaci i informacije objavljene na internet sajtu isključivo su informativnog karaktera i smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku njihovog objavljivanja. Kompanija „Novi Volvox“ zadržava pravo ažuriranja postojećih i dodavanja novih informacija u svakom trenutku, te je iz tog razloga, prije donošenja odluke o kupovini, potrebno iste provjeriti neposredno sa našim zaposlenima.

Kompanija „Novi Volvox“ posjeduje sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad svim sadržajima ovog internet sajta. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dijela internet sajta, bez prethodno dobijene saglasnosti kompanije „Novi Volvox“, smatraće se zlopotrebom i kršenjem autorskih i srodnih prava i podliježe sankcionisanju u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Internet sajt se koristi na sopstveni rizik i kompanija „Novi Volvox“ ne odgovara za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja nastane pri korišćenju internet sajta ili njegovog sadržaja.

Kompanija „Novi Volvox“ ne odgovara za sadržaje eksternih sajtova čiji se linkovi nalaze na nekoj od prezentacija internet sajta i ne nalaze se u njenom vlasništvu, te sa istima treba postupati na sopstvenu odgovornost.

Kompanija „Novi Volvox“ se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa priznatim standardima, preduzme sve mjere u cilju zaštite integriteta podataka na internet sajtu i zaštite integriteta podataka preuzetih od posjetioca sajta.

Kompanija „Novi Volvox“ zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obavještenja izmijeni ove uslove korišćenja internet sajta. Svaka izmjena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na internet sajtu.

 

 NOVI VOLVOX DOO

 

Developed by: ProStudio.me