OBAVJEŠTENJA O USLOVIMA KUPOVINE PUTEM INTERNET PRODAVNICE

Poštovani posjetioci internet prodavnice i naši kupci,

D.O.O. za proizvodnju, promet i usluge export-import „Novi Volvox“ – Podgorica (u daljem tekstu: Novi Volvox) sa sjedištem i mjestom poslovanja u ul. Vojislavljevića br. 91, telefon br: +382 20 418 008, e-mail: [email protected], u okviru svoje registrovane djelatnosti, vrši prodaju robe putem internet prodavnice i objavom ovih obavještenja Vas, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, informiše o uslovima koji se primjenjuju na kupovinu putem internet prodavnice (u daljem tekstu: Uslovi kupovine).

U sklopu internet prodavnice nudimo Vam robu renomiranih svjetskih proizvođača sa kojima sarađujemo.

Ponuđeni asortiman u internet prodavnici, navedene cijene, Uslovi kupovine i sl. podložni su promjenama bez prethodnog obavještavanja, pa ste dužni prilikom svake posjete internet prodavnici pažljivo pregledati sadržinu iste. Svi artikli prikazani u internet prodavnici predstavljaju dio naše ponude, ali nisu dostupni u svakom trenutku.  

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupovina putem internet prodavnice podrazumijeva zaključenje ugovora na daljinu, odnosno ugovora koji se zaključuje između trgovca (prodavca) i potrošača (kupca) u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca (prodavca) i potrošača (kupca) na istom mjestu, pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Kupovinu putem internet prodavnice obavljate  po sopstvenom izboru. Ukoliko se odlučite da kupovinu obavite putem internet prodavnice, molimo Vas da prethodno pažljivo pročitate ova obavještenja o Uslovima kupovine, jer će se Vašom porudžbinom putem internet prodavnice, smatrati da ste ih prihvatili.  Napominjemo da će se smatrati da je Vaša porudžbina prihvaćena od naše strane i ugovor na daljinu zaključen tek nakon što Vam e-mailom pošaljemo potvrdu o prihvatanju iste. Uslovi kupovine objavljeni u trenutku slanja potvrde o Vašoj porudžbini čine sastavni dio ugovora zaključenog na daljinu i primjenjuju se na taj ugovorni odnos, bez obzira na eventualne izmjene koje se u toku trajanja ugovornog odnosa izvrše, osim ako se izričito sporazumijemo da će se izmjene primjenivati.

SVOJSTVA ROBE I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST ROBE – Podaci o osnovnim svojstvima i karakteristikama robe opisani su uz izložene artikle u internet prodavnici i saobraznost robe i naša eventualna odgovornost za nesaobraznost robe ugovoru utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača u odnosu na opisane podatke.  

PRODAJNA CIJENA ROBE – Po pravilu, prodajna cijena robe prikazana je uz izložene artikle u internet prodavnici, tamo gdje ih je zbog prirode robe bilo moguće prikazati. Prodajne cijene prikazane su u eurima. U prikazane cijene robe uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave. Prikazane cijene važe za kupovinu putem internet prodavnice i to u trenutku kupovine. Kupovina robe uz utvrđene posebne prodajne pogodnosti obavlja se u skladu sa uslovima koji su istaknuti u okviru internet prodavnice. Za artikle za koje prodajna cijena nije prikazana uz izloženi artikl, o istoj ćete naknadno biti informisani ukoliko kliknete na polje „Pošaljite upit“.

Troškovi dostave podrazumijevaju troškove prevoza robe ili troškove dostavne službe. Način obračuna visine tih troškova objavljen je u okviru internet prodavnice i dostupan klikom na link. Kada sve željene artikle ubacite u korpu, troškovi dostave za konkretnu porudžbinu će Vam biti vidljivi. Usljed specifičnosti pojedinih artikala i narudžbi većih gabarita, troškovi dostave za takve narudžbe biće procijenjeni po prijemu Vaše porudžbine, o čemu ćete biti obaviješteni.

USLOVI PLAĆANJA -  Prije svake konkretne kupovine, dobićete sve relevantne informacije o plaćanju. Plaćanje možete izvršiti platnim karticama istaknutim u internet prodavnici ili gotovinski u trenutku isporuke/preuzimanja. Uslovi kartičnog poslovanja definisani su od strane Vaše banke i mi ne snosimo troškove koji padaju na Vaš teret koji se odnose na upotrebu kartice. Nakon svake izvršene kupovine primićete potvrdu koja sadrži iznos kupovine, datum transakcije i troškove naznačene po stavkama. U slučaju da izvršite plaćanje karticom, a da Vaša porudžbina ne bude prihvaćena od naše strane, uplaćena novčana sredstva će Vam biti vraćena. Pogledajte detaljnije informacije o načinu plaćanja.

USLOVI I VRIJEME ISPORUKE ROBE – Imate mogućnost izbora između preuzimanja robe u našoj poslovnici u Podgorici, na adresi ul. Vojislavljevića br. 91 ili dostavljanja na naznačeno mjesto isporuke. Ukoliko se odlučite za preuzimanje robe u poslovnici, rok za preuzimanje iste iznosi tri radna dana od dana prijema e-mail potvrde o prihvatanju porudžbine, ukoliko pisanim putem ne budete obaviješteni drugačije.

Ukoliko odaberete opciju dostave na naznačeno mjesto isporuke, obavještavamo Vas da je robu moguće dostaviti na teritoriji države Crne Gore, pod uslovom da je pristup naznačenom mjestu isporuke moguć. Rok isporuke je, po pravilu do pet radnih dana, računajući od dana prijema e-mail potvrde o prihvatanju porudžbine. Izuzetno, rok isporuke može trajati duže, u slučaju da poručene robe nema na zalihama ili roba na zalihama ima oštećenja i sl, o čemu ćete biti obavješteni, ali ne može trajati duže od zakonom propisanog roka za izvršavanje ugovora, ukoliko u konkretnom slučaju ne ugovorimo drugačije. Dostavljač će Vas, po pravilu, kontaktirati prije dolaska na naznačeno mjesto isporuke. Ukoliko dva uzastopna puta ne uspije stupiti u kontakt sa Vama ili niko nije u mogućnosti da preuzme robu na označenom mjestu isporuke, roba se vraća u naš prodajni salon. Dostavljač je dužan da Vam uz robu preda račun i drugu dokumentaciju koja prati robu (uputstvo za upotrebu, uputstvo za montažu, garantni list i sl.), kao i ostala dokumenta koja je obezbijedio proizvođač. Roba je osigurana od gubitka u dostavi od strane kompanije koja vrši dostave i u slučaju nastanka bilo kakve štete, ista će biti u cjelosti nadoknađena. Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja robe potpiše jedan primjerak računa, koji dostavljač preuzima kao potvrdu o predaji robe. Moguće da će dostavljač tražiti da potpišete i dostavnicu radi evidencije kurirske službe.

Ukoliko ste odabrali opciju gotovinskog plaćanja prilikom isporuke, dužni ste da cijenu robe, sa ostalim troškovima prikazanim na računu, platite dostavljaču.

Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja robe od kurirske službe, dužni ste da je pregledate i za sva eventualna fizička oštećenja odmah uložite prigovor licu koje vrši isporuku, ili Novom Volvoxu na [email protected] najdalje do kraja istog dana kada je roba preuzeta od strane kurira. U tom slučaju, troškove zamjene robe snosimo mi.

NAČIN RJEŠAVANJA VAŠIH PRIGOVORA – Imate pravo podnijeti prigovor u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača. Kupovina proizvoda utvrđuje se na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način (izvodom iz fiskalne kase, poslovne i druge odgovarajuće dokumentacije).

Prigovor možete podnijeti:

Prigovor se podnosi na obrascu ili u našim maloprodajnim objektima. Popunjen obrazac dostavlja se na papiru ili nekom drugom, Vama dostupnom, trajnom mediju (CD i DVD disku, USB fleš uređaju, memorijskoj kartici ili sl.) u periodu od 08 do 16 časova svakog radnog dana u maloprodajnom objektu u ul. Vojislavljevića br. 91 ili elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected] ;

Odgovor na podnijeti prigovor sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje u pisanoj formi, dostaviće Vam se, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, na papiru ili nekom drugom, Vama dostupnom, trajnom mediju. U slučaju da se o prigovoru ne rješava bez odlaganja, izdaće Vam se pisana potvrda o prijemu prigovora.

Lica ovlašćena za prijem prigovora su šef maloprodajnog salona Stefan Matković, kontakt tel.br. 069 725 715, Milena Radičević, kontakt tel.br. 067 766 030 i Snežana Vukotić, kontakt tel.br.067 337 760 koje možete kontaktirati svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova.

 OBAVJEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA I POSTUPCIMA VANSUDSKOG RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA - U slučaju da Vam prigovor bude odbijen, postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora možete pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore.

Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova su:

Ul. Novaka Miloševa br. 29/II,

Podgorica 81000,

www.privrednakomora.me

 

USLOVI, ROKOVI I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA -imate pravo na jednostrani raskid Ugovora zaključenog na daljinu, osim u slučajevima utvrđenim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je Vama ili trećem licu koje ste Vi odredili, a koje nije prevoznik, predata roba koja je predmet Ugovora. Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid, morate da nas obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu ovog Ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, faksom ili elektronskom poštom, u kojoj ćete da navedete svoje ime i prezime, adresu i ako su dostupni, svoj broj telefona, faksa ili adresu elektronske pošte, a možete da koristite priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (prilog – Obrazac 1 DODATI PDF PRAVILNIKA).

POSLJEDICE JEDNOSTRANOG RASKIDA – Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršićemo povraćaj svih plaćenih iznosa koje smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim dodatnih troškova ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povraćaj plaćenog će biti izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da izričito pristajete na drugo sredstvo plaćanja, ne snosite nikakve troškove u odnosu na takav povraćaj. Povraćaj plaćenog iznosa možemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad ako ste nas obavijestili prije nego što nam je roba vraćena.

POVRAĆAJ ROBE – Robu ćete poslati nazad ili je predati nama u poslovnicu u ul. Vojislavljevića br. 91, bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o Vašoj odluci o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka, robu pošaljete ili predate nama odnosno licu koje smo ovlastili da primi robu.

TROŠKOVI POVRAĆAJA ROBE – Kupac snosi direktne troškove povraćaja robe.

ODGOVORNOST ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE – Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

KODEKS – Novi Volvox primjenjuje Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na internet tržištu Crne Gore u čiju sadržinu možete izvršiti uvid klikom na link.

TRAJANJE UGOVORA – Ugovor zaključen na daljinu je na snazi do ispunjenja obaveza koje iz njega proizilaze.

KONTAKT - Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja u vezi uslova kupovine putem internet prodavnice možete nam se obratiti na e-mail adresu: [email protected] . 

 

Developed by: ProStudio.me